четвъртък, 27 март 2014 г.

на самотен остров...

И най-самотният остров на света, не е самотен, 
ако там е правилният човек!неделя, 23 март 2014 г.

подпечатани с целувки...

Бяха няколко имена... в неясност.
Остана само твоето...
Без тъга. Само с малко доза съмнение.
И суета...
Която преди ме подминаваше често...
А ти сега ми я надяна на врата като колие.
С камъни изваяни от нежност
и подпечатани с целувки...

И мъничко липса. По теб...